Tusen takk teater

Om å ville bli betre, leite etter trøyst i kunsten og  tenkje positivt mens ein slit seg gjennom livet og køen på Burger King.

Sjølv einsame menneske i ein håplaus situasjon har ein ukueleg tendens til å bevare trua på at det vil ordne seg.

Dette er noko av utgangspunktet for samarbeidet mellom dramatikar Marco Reinertsen og regissør Angelina Stojčevska. Gjennom situasjonar og tankestraumar som ofte bevegar seg ut i det absurde, utfordrar dei rammene for humor og satire, ofte på grensa til det provokative. Eksistensielle problem blir spelte ut i ein estetikk som ofte bryt med det ein forventar.

Det førre samarbeidet deira, Strategier for en lysere fremtid på Nationaltheatret, hausta strålande kritikkar i pressa, og blei heidra med Natt&Dags Oslopris for Beste scenekunst. Denne gongen har dei i samarbeid med scenograf og kostymedesignar Katrin Bombe sett ein moderne tekst inn i ein 1800-talsinspirert kontekst for å framheve det allmenne ved utfordringar vi opplever i det moderne samfunnet.

DRAMATIKAREN OG REGISSØREN OM STYKKET:

Ein får stadig beskjed om at livet er enkelt, men så går det faen ikkje.

Tusen Takk Teater prøver å seie noko om korleis alle rundt oss bruker språket og kva dei ønskjer å fortelje oss. Du kan bli eit betre menneske, du kan bidra positivt til samfunnet, du kan få noko ut av kunst, og ja – du kan til og med lage kunst sjølv! Alt er mogleg om du berre klarar å halde deg positiv og organisert sjølv om du blir bombardert av forvirrande inntrykk, død og mørke tankar. 

Ein kan for eksempel trene eller dyrke hobbyane sine. Men kva om hobbyen din er kunst?? Det er det ingen som seier noko om! Å dyrke kunst gjer jo berre alt mykje verre!

At kunsten motarbeider deg er ikkje det du treng når du er tjukk, stygg og alle du er glad i er døde. 

Men ein kan jo ikkje gi opp, ein må halde fram med å kjempe imot, komme seg gjennom livet så godt ein kan! Utveksle erfaringar med andre, oppleve nye ting og gå på teater. Ikkje gi opp! 

Det blir sikkert betre om du tenkjer positivt mens du gjer dei same feila igjen og igjen.