Hjelp Det Norske Teatret med å tette gapet i offentleg støtte mellom dei to nasjonale teatera i hovudstaden.

Vel du å gi eit av dei fastsette beløpa, vil du følgande måndag få ein e-post med informasjon om takkegåva di.

Tusen takk for at du støttar oss!

Lag og foreningar som vil støtte og treng faktura, må kontakte oss på tlf 22 42 43 44 eller sende mail til hei@detnorsketeatret.no

.

.

"Kaffipengar", 100,- 

Forgjengarane våre samla inn pengar på kaffistover rundt om i landet for å finansiere bygginga av teateret. No treng vi igjen "kaffipengar" for å minne styresmaktene på kva som manglar i kassa. Gi 100 kroner i kaffipengar - og få ein historisk, digital teaterplakat som takk!

Gi 100,-

.

Kva er Tett gapet?