Ei lita samejente slåst mot Staaloe og kona hans Rovtege for å redde seg sjølv og folket sitt. Staaloe er sterk og dum, Rovtege er vond, men den vesle samejenta er både smart og lur. Staaloe har gjennom tidene vore den verste fienden til menneska.

Ei lita samejente slåst mot Staaloe og kona hans Rovtege for å redde seg sjølv og folket sitt. Staaloe er sterk og dum, Rovtege er vond, men den vesle samejenta er både smart og lur.

Staaloe har gjennom tidene vore den verste fienden til menneska. Livretten er små barn, og difor skjulte samane buplassane så godt dei kunne og barna lærte seg å røre seg stille i terrenget. For Staaloe ser dårleg, men høyrer desto betre.

Passar spesielt for barn i alderen 6-12 år. (Kan vere skremmande for barn under 6 år)
Framsyninga spelast på norsk med nokre samiske ord og uttrykk.

Gjestespel frå Åarjelhsaemien Teatere AS

Framsyninga er ein samproduksjon mellom den sørsamiske bokbussen Gærjah og Åarjelhsaemien Teatere AS.

Finn ut meir