Røff

Svart humor over ein avgrunn

Bjørn Sundquist presenterer sitt tredje Samuel Beckett-prosjekt.

Denne gongen er det Røff – ei samling av fire av av teaterfornyaren og nobelprisvinnaren sine kortare tekstar, ein sjanger som Becett sjølv døypte ‘Dramaticules’. Det er dødsalvorleg og mørkt som natta, men slett ikkje utan humor.

Kvifor let du deg ikkje døy?
Eg er ikkje ulykkeleg nok. Det har alltid vore ulykka mi.
Ulykkeleg, men ikkje ulykkeleg nok.

Røft om livet?

Barskt, brutalt, hardkokt, omsynslaust ærleg, illusjonslaust, skisseaktig og kynisk usentimentalt. Dette er definisjonen av «røff». Beckett skreiv frå slutten av 1950-talet små-stykke for radio, som han òg gav tittelen Rough. Sundquist har teke med to av dei her; Røff for teater I, eit møte mellom to einsame og hjelpelause sjeler som kunne ha hjelpt kvarandre viss berre menneskenaturen hadde tillatt det, og Røff for teater II der to underlege «tenestemenn» går gjennom aktstykke frå livet til ein sjølmordskandidat for å avgjere om han bør han hoppe eller ikkje. Pust er eit lite pust – og den lengste teksten, Den gongen, ein av Becketts mest poetiske tekstar, eit hjarteskjærande tilbakeblikk på livet. Tomheit, meiningsløyse – men også lengt etter kjærleik, eit eksistensielt mareritt, som kan minne om eit anna Beckett-stykke, Krapps siste spole. Kva er livet, – ein pust, eit blaff, kva står att? Noko å le av?

Livets skraphaug

Som tittelen, blir også uttrykket i denne framsyninga ganske røft; på scenen flyt det av søppel, restar av liv. Becketts tekstar er òg fragment av minne, av liv, men er det mitt liv? Glør i oska. Det einaste som er sikkert er at bak den siste svimle svingen ventar ferjemannen.

Høyr Bjørn Sundquist og Kyrre Hellum i Teaterpodden

Kyrre Hellum fortel om sjela i teateret og kva som gjer Beckett til ei gåve for han som skodespelar, Bjørn Sundquist gir oss ein av yrkesløyndommane sine og fortel korleis overgangen frå skodespelar til regissørstolen har vore!

LES MEIR I ARTIKLANE UNDER