Svart humor over ein avgrunn

Bjørn Sundquist presenterer sitt tredje Samuel Beckett-prosjekt.

Denne gongen er det Røff - ei samling av fire av av teaterfornyaren og nobelprisvinnaren sine kortare tekstar, ein sjanger som Becett sjølv døypte ‘Dramaticules’. Det er dødsalvorleg og mørkt som natta, men slett ikkje utan humor.

Kvifor let du deg ikkje døy?
Eg er ikkje ulykkeleg nok. Det har alltid vore ulykka mi.
Ulykkeleg, men ikkje ulykkeleg nok.