Ei framsyning om psykoterapi

Vinnar av Heddaprisen for Årets beste mannlige medspiller.

Kva er eigentleg psykoterapi? Korleis påverkar det pasientane? Kva med terapeuten sjølv?

Overføring hentar stoff frå eit forskingprosjekt utført av forskar og psykolog Marit Råbu, som har intervjua tretten pensjonerte psykoterapeutar om livet og yrkesvalet deira. Korleis har det å arbeide som terapeut påverka dei? Kva har det gitt? Kva har det kosta? Var det verdt innsatsen?