Terningkast fem

Levd liv, levd lærdom

Terningkast fem

Gå og se!

Vinnar av Heddaprisen for Årets beste mannlege medspelar.

Kva er eigentleg psykoterapi? Korleis påverkar det pasientane? Kva med terapeuten sjølv?

Overføring hentar stoff frå eit forskingprosjekt utført av forskar og psykolog Marit Råbu, som har intervjua tretten pensjonerte psykoterapeutar om livet og yrkesvalet deira. Korleis har det å arbeide som terapeut påverka dei? Kva har det gitt? Kva har det kosta? Var det verdt innsatsen?

“A burden and a privilege” – clinical psychologists look back on their life’s work

- Jeg er optimist og trodde jeg skulle tilbake til scenen.

– Av og til hender det at jeg føler meg litt gammal.

Finn ut meir