Hele ensemblet gjør en strålende innsats. (...) Denne bør du se.

Klassekampen

Gjennom karakterene i denne forestillingen oppdager vi oss selv og våre egne tankemønstre.

Vi lever i ei ny tid. Familien, nasjonen og Gud er komne tilbake til menneska på jorda. Tre menneske blir sette på prøve av det dei meiner er høgare makter. Kva er verkeleg, kva er sant? Korleis skal ein møte andre si overtyding? Kan det hende at ein gud vil fortelje oss noko vi ikkje forstår?

Ein familiemann midt i livet, godt situert i det øvre laget i samfunnet, får ei openberring om å utføre eit heilagt offer. Handlinga vil gjere han misforstått i samfunnet og utstøytt av sine næraste: Han skal gi all sin kjærleik og nærleik til tiggarkona Maria. I søppelrommet like ved kranglar eit narkomant brødrepar om kven som var favorisert av foreldra. Ei 17 år gamal jente har fått eit kall om å starte ein heilag krig for å redde landet. Mens Maria, den einaste som faktisk har trudd heile livet – trass i alle lidingar ho er blitt utsett for – begynner å tvile.

Finn ut meir