Kan sjølvmordstankar, traume og depresjonar gå i arv? Gjennom tre generasjonar kvinner blir sjølvmordets anatomi dissekert med stor menneskeleg innsikt, medkjensle og sår humor. 

Carol, Anna og Bonnie. Mor, dotter og dotterdotter. Alle tre slit med depresjonar og ein sjølvdestruktiv livsførsel. Dramatikar Alice Birch ønskjer å undersøke korleis det påverkar ei ung jente å bli  brutalt røva frå den personen som skal vere hennar sterkaste støtte og vegvisar inn i vaksenlivet. Og at den personen gjorde det sjølv. Liva til dei tre kvinnene blir spelte ut på scenen simultant så dei speglar seg i kvarandre. Er det arv som gjer at dei alle kjenner seg dregne mot botnen? Er det livserfaringane? Lagnaden? Eller tilfeldigheiter?

Eg har blitt Verande. Og Verande 
Så lenge eg har vore i stand til det. 

Om sjølvmordets anatomi  reiser ei rekkje spørsmål, men gir få svar om kvifor familien er heimsøkt av psykisk sjukdom. Kan livssmerte bli prenta inn i DNA-et vårt? Og kan ein springe ifrå ho?

Finn ut meir