Kvifor er menneska dømde til å grave sin eigen undergang i eit ujamt samspel med naturen? På scenen vil skodespelarane bokstaveleg talt dykke ned i eit kornete oljehav for å leite etter svar.

Slik Gud ifølgje Bibelen forma menneska i sitt bilde, har menneska frå tidenes morgon forma naturen i sitt.

Etter å ha blitt forvist frå Edens hage fordi dei søkte kunnskap, blei menneska etterlatne nakne og aleine på den karrige jorda. Overlatne til seg sjølve og utan faderleg hjelp, skulle dei dyrke jorda og ete fruktene den gav. Etter ei lang tid i elende, nytta dei kunnskapen til å forvandle den golde jorda til ein ny Edens hage. Jorda gav mykje dei kunne bruke og tene på. Gull, kol, korn, sølv, olje og vatn. Dei pløgde, bygde, sprengde, brende ned, grov og grov. Først for å overleve, deretter for å finne eit betre levesett og ei enda betre framtid. Driven av ein umetteleg tørste etter meir av alt, undergrov menneskeheita sitt nyanskaffa paradis, og risikerte å miste det på nytt.

Oljebasseng på scenen

På Scene 2 vil verder oppstå og forsvinne, får så å gjenoppstå, og publikum blir tatt med på ei stor reise. Eit visuelt slåande scenebilde beståande av eit basseng av svart granulat fyller heile speleplassen og er lyssett av Kyrre Heldal Karlsen. Her vil skodespelarane bade, dykke og grave seg ned til episk musikk og lydlandskap signert komponisten Sandro Tajouri. Tekstane er jobba fram av regissøren og dramaturgen i samarbeid med skodespelarane, og er inspirerte av bibelske tekstar og evangelium, i tillegg til Upton Sinclairs roman OIL! frå 1927.

Finn ut meir