av og med Linda Eide

Linda Eide i ei varm soloframsyning der ho forsøker å få has på desse mystiske "gamle dagane" gjennom samtalar med mor si. Ho som spør og grev, trur det let seg gjere. Ho som svarar kunne ikkje brydd seg mindre.

I mange år har Linda Eide ringt mor si. Aldri for å spørja korleis det står til. Alltid for å grava fram noko gammalt som er nytt. For det mora fortel frå Linda sin barndom liknar ikkje på den barndommen Linda sjølv hugsar. Og når mora fortel frå si tid, også kalla gamle dagar, er det frå eit liv Linda aldri var ein del av. Byrja ikkje Mottro sitt liv med at Linda blei fødd?

Korleis lever gamle dagar vidare i notida? Linda lengtar tilbake til ei tid som aldri kjem att. Mora står trygt planta i notid og ser seg ikkje tilbake. LINDA: Fekk du ikkje leva ut personlegdomen din, er det det du seier? MOTTRO: Men herlegheit, det fanst jo ikkje personlegdom før, og om han fanst så hadde ein jo ikkje råd til å bry seg om han, og i alle fall ikkje leva han ut.

Framsyninga er eit gjestespel frå Hordaland Teater.
Produsert av Hordaland Teater i samarbeid med HiHat.