Macbeth

  • Scene : SCENE 2
  • Pris frå: 200 ,-
  • Premiere: Premiere 1. september 2018

Kva skjer når handlingane dine plutseleg innhentar deg, og konsekvensane kjem for ein dag?  Ekteparet Macbeths dragning mot trona er i røynda eit stup ned mot undergangen.

Menneskas trong til makt kjenner ingen grenser. Blodstraumen går kontinuerleg gjennom Shakespeares mørkaste tragedie om maktas pris og angstens vesen. Dette er myta om ekteparet Macbeth. Ein mørk, psykologisk thriller om vondskap og tap, ambisjon og undergang.

 

SOV IKKJE MEIR

Tre hekser spår at hærføraren Macbeth, som kjem sigrande heim frå krigen, skal bli konge. Når Lady Macbeth får greie på denne spådommen, legg ho ein mordplan og hissar Macbeth til drap på den sitjande kongen.

I det Macbeth overtek trona, startar kampen for å behalde makta. Macbeth jaktar nådelaust både reelle og imaginære fiendar, og han skåner verken kvinner eller barn. Det finst dolkar bak kvart eit smil.

MACBETH DREP SØVNEN

Kan hende er det demonane vi sjølv skaper vi bør frykte mest? I søvne prøver Lady Macbeth å vaske usynleg blod av hendene sine. Sjela til Macbeth er full av skorpionar. Vondskapen er ein spiral som går djupare og djupare. Når ein først har komme langt nok inn, verker tanken på å snu umogleg. Samvitet gjev dei ikkje fred. Dei må fullføre linja si.

Macbeth av William Shakespeare blei truleg framført første gong 1606. Den norske omsetjinga er ved Edvard Hoem. Regien på haustens framsyning er ved Peer Perez Øian.