Macbeth

  • Scene : SCENE 2
  • Varigheit : 1 TIME 45 MINUTT (ikkje pause)
  • Pris frå: 200 ,-
  • Premiere: Premiere 1. september 2018

Ein mørk thriller om maktgalskap og undergang.

At makt korrumperer blir aldri uaktuelt.

I Skottland har den modige hærføraren Macbeth nett vunne eit avgjerande slag. På slagmarka møter han tre hekser. Heksene spår at han skal få eit større jarledømme som krigsløn, og at han ein dag skal bli konge. Berre timar seinare blir han utnemnt Jarl av Cawdor. Snakka heksene sant? Skal han òg bli konge?

Kva kan Macbeth gjere for å få spådommen til å gå i oppfylling? Med hjelp frå si æresjuke kone, lady Macbeth, set han i gang eit spel for å vinne makta i landet og set med det sin eigen lagnad i spel.

Shakespeares mest blodige tragedie

Macbeth blir rekna som Shakespeares mest handlingsmetta, men òg blodigaste tragedie. For etterkvart som ambisjonane tar over for samvitet, går Macbeth over fleire og fleire lik, og får desto fleire fiendar. Fiendar av kjøt og blod, men òg av det meir luftige slaget. Kan fiendane komme tilbake frå dei døde for å hemne seg? Ein mordar ser mordarar overalt. Og kva var heksene som spådde han laga av, eigentleg? Sannseiarar, hekser, eller eit produkt av hans eigen fantasi?

I jakta på å reinvaske seg, forklare og forsvare handlingane sine for seg sjølv, let Macbeth att auga: Kroppen og handlingane blir skilde frå samvitet og sjela.

Eit forbanna skodespel

Macbeth er eit segnomsust skodespel. Fleire meiner at det er forheksa og teaterfolk nemner det stort sett ikkje med namn. Det skotske stykke blir det heller kalla av dei mest overtruiske og historia seier at blir namnet nemnt vil skodespelarane eller produksjonen bli utsett for ei ulykke. Forbanninga, eller forheksinga om ein vil, oppstod allereie på Shakespeare si tid. Historia vil ha det til at Shakespeare nytta ekte trolldomsformularar i heksene sine replikkar, og at dei som spela hekser derfor måtte vere ekte hekser, viss ikkje ville det gå framsyninga ille.

Macbeth av William Shakespeare blei truleg framført første gong 1606. Den norske omsetjinga er ved Edvard Hoem. Regien for haustens framsyning er ved Peer Perez Øian.

INTRODUKSJON FØR FRAMSYNINGA

ved Inger Merete Hobbelstad

Dato: 13. og 18. desember kl. 18.45. 2., 3. og 8. januar 2019 kl. 18.45

Macbeth gjer seg sjølv til drapsmann. Kva gjer dét med han? Når alt det andre du er og har vore, blir uvesentleg. Når du veit det er for seint å snu. I boka Å leve med Shakespeare skriv Inger Merete Hobbelstad personleg og innsiktsfullt om Shakespeares dramatikk og kva desse verka kan fortelje oss i dag. Høyr Hobbelstad introdusere Macbeth i Bikuben før framsyninga. Introduksjonen er gratis og du treng ikkje billett.

LES MEIR I ARTIKLANE UNDER: