I Lunsj&Lyrikk stiller kunstnarar frå teateret eller andre med korte opplesingsprogram på bakgrunn av tema i repertoaret, eigne prosjekt, bokpresentasjonar frå forlag, ideelle organisasjonar og liknande. Lunsj&Lyrikk har vore eit populært pustehol i over 35 år, det har blitt ein fast møtestad for mange.

28. november
Amund Sigurdssønn Karlsen

29. november
Ingen Lunsj&Lyrikk


30. november
Ingen Lunsj&Lyrikk

1. desember
Kirsti Maanum med musikar
Meir enn ord, Jan-Magnus Bruheim

2. desember
Kirsti Maanum les og fortel om Jan-Magnus Bruheim

6. desember

Ragnar Dyresen: Inga jul utan Prøysen

7. desember

Ragnar Dyresen: Inga jul utan Prøysen

8. desember

Ragnar Dyresen: Inga jul utan Prøysen

9. desember

Ragnar Dyresen: Inga jul utan Prøysen


Programmet blir oppdatert fortløpande!