I Lunsj&Lyrikk stiller kunstnarar frå teateret eller andre med korte opplesingsprogram på bakgrunn av tema i repertoaret, eigne prosjekt, bokpresentasjonar frå forlag, ideelle organisasjonar og liknande. Lunsj&Lyrikk har vore eit populært pustehol i over 35 år, det har blitt ein fast møtestad for mange.

9. mai: Ingen Lunsj&Lyrikk
10. mai: Jannik Bonnevie
11. mai: Kyrre Hellum
12. mai: Kyrre Hellum
13. mai: Jannik Bonnevie: Eit møte mellom Kolbein Falkeid og Hans Børli

16. mai: Silje Lundblad og Svenn Erik Kristoffersen
17. mai: Ingen Lunsj&Lyrikk
18. mai: Maren Sennels Jenssen & Julie Ye
19. mai: Maren Sennels Jenssen & Julie Ye
20. mai: Silje Lundblad og Svenn Erik Kristoffersen

23. mai: Christian Ruud Kallum
24. mai: Kirsti Stubø
25. mai: Ingeborg Sundrehagen Raustøl
26. mai: Ingen Lunsj&Lyrikk
27. mai: Ingeborg Sundrehagen Raustøl

30. mai: Christian Ruud Kallum
31. mai: Ingen Lunsj&Lyrikk
1. juni: Jannik Bonnevie
2. juni: Jannik Bonnevie
3. juni: Jannik Bonnevie: Velkomen sommar, velkomen ljos

Lunsj&Lyrikk ønskjer god sommar - og velkommen tilbake til hausten!