«Beaivvás har et stort ansvar i å løfte et høyklasse samisk teater til små og store scener over hele verden. Det klarer de med glans.»

«Koke bjørn» er ei stor og sanseleg forteljing om korleis store hendingar rammar i ei lita verd. Det er ei drivande detektivforteljing om kulturkonfliktar, undertrykking og den revolusjonære vekkingspresten Læstadius.

Det er sommaren 1852 i bygda Kengis langt nord i Sverige. Prosten Lars Levi Læstadius’ åndelege vekking treffer samar og tornedalingar med uanta kraft. Jussi blir også treft – ein fortapt samegut som prosten finn i grøftekanten, tek til seg og gir eit namn. Samtidig forsvinn ei tenestejente, så ei til, i dei djupe skogane. Folk dreg ut for å jakte på den slagbjørnen som dei trur herjar i soknet, men prosten fryktar at det er ein langt meir skremmande mordar som er på ferde. Saman med Jussi finn han spor av ein vondskap som trenger seg stadig nærare.

Mikael Niemi

Forfattar Mikael Niemi er oppvaksen og bur i Pajala i Nord-Sverige, der han også finn inspirasjon til det han skriv. Han fekk sitt store gjennombrot som forfattar med boka Populærmusik från Vittula (2000), som blei heidra med Augustprisen for årets beste roman og blei innstilt til Nordisk Råds litteraturpris. Koke bjørn fekk også strålande kritikkar da den kom ut i 2017, og her heime trilla Dagbladet, VG, Nettavisen, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad 6 på terningen.


Framsyninga blir spelt på nordsamisk, med innslag av norsk, svensk og tornedalfinsk, med nynorsk teksting.

Produsert av Sámi Našunálateáhter Beaivváš, i samarbeid med Det Norske Teatret og Hålogaland Teater.

Guovžža vuoššat

Kengis gilážis Davvi Ruoŧas geasset 1852’s. Báhppa Lars Levi Læstadius vuoiŋŋalaš moriidus leavvá nannosit sámeálbmoga guovdu ja dortnus leagi olbmuide. Maiddái Jussi fáhtehallá. Son lea muhtin ravkkes sámebárehuoš maid báhppa árpmihii luoddaguoras, ja válddii mielde ja gásttašii ođđasit. Dan seammás muhtin biiggá šaddá lahppágássii dan gilážis, ja vel nubbi eará. Álbmogassii vulget bivdit dan guovžža maid sii navdet bahádahkkin, muhto báhppa gal navdá ahte olmmošgoddi dat baicca lea. Soai Jussiin gávdnaba bahávuoiŋŋa luottaid mat dađistaga bahkke lagabui.

Guovžža vuoššat
lea ilgadis ja dovddolaš muitalus movt unna servvodat fáhtehallá stuora dáhpáhusaide. Dat lea kultuvrralaš riidogaskaoami muitalus, ja badjelgeahččanvuođa ja revolušuvnnalaš báhpa birra.

Med Nils Henrik Buljo, Emil Karlsen, Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Paul Ottar Haga, Eila Ballovara Varsi, Jakob Hultcrantz, Egil Keskitalo, Anitta Suikkari


Finn ut meir