Kimen

For første gong blir det teater av ein av dei mest ruvande romanane til Tarjei Vesaas.

Kva ansvar har den enkelte for ei ugjerning alle var med på?

Ei ung jente er drepen. – Kven har gjort det? Nyheita om drapet slår ned som eit lyn i det tilsynelatande uskyldige øysamfunnet. Den framande Andreas Vest blir raskt mistenkt, og det utviklar seg til ei nådelaus jakt. Øybuarane tek ei kollektiv avgjerd om å ta lova i eigne hender.

Vantru over kva dei har vore med på, går samfunnet inn i ei felles fornekting av hendingane og vender broren og faren til den drepne jenta ryggen. Dei blir ståande åleine igjen med både sorga og skamma over det dei alle har gjort.

Ansvarsfråskriving

Kimen er ei skakande forteljing om massesuggesjon og kollektiv ansvarsfråskriving. Boka kom ut i 1940, og er eit slåande bilde på korleis menneske kan oppføre seg i ein kritisk situasjon. Vi søker flokken og  leitar etter syndebukkar.

INNSIKT FØR FRAMSYNINGA

21. mars, 17. april og 2. mai kl. 18.45 i Bikuben

ved Olav Vesaas

Tarjei Vesaas er ein av dei mest sentrale forfattarane i norsk litteratur. Sjølv sa han at han stod i bøkene sine i alle slags forkledningar. Kven var eigentleg diktaren sjølv? Sonen Olav Vesaas er journalist og forfattar. Våren 2018 kom boka Tarjei Vesaas – ein diktar i tida ut i nytt opplag. Høyr han fortelje om faren, diktaren og menneske Tarjei Vesaas. I Bikuben før framsyninga.