Kasimir og Karoline

  • Scene : HOVUDSCENEN
  • Pris frå: 240 ,-
  • Premiere: 13. januar 2018

Festen er aldri så intens som når den nærmar seg slutten.

I vårens første premiere på Hovudscenen peikar den austerisk/ungarske forfatteren Õdõn von Horovath, i det han kalla eit Folkestykke, på korleis det menneskelege får plass under dei rådande forholda. Når kynisme, hedonisme og sjølvnyting er dei mest synlege driftene, korleis går det då med kjærleiken?

Kasimir og kjærasten Karoline har oppsøkt Oktoberfesten for å få eit avbrekk frå kvardagen. Dei elskar kvarandre. Kasimir har akkurat mista jobben som sjåfør, og er ikkje heilt i humør til å feste. Han har eit heftig temperament og ryk raskt ut i ein krangel med Karoline. Han er brått blitt usikker på om han er god nok for henne.

Verkelegheitsflukt

Trass børskrakk og feilslått politikk – stemninga på den årlege Oktoberfesten er den same. Året er 1932; verdsøkonomien vaklar, arbeidsløysa stig faretrugande, dei politiske frontane er skjerpa og framtidsutsiktene usikre. Men til tonane av dei tradisjonelle marsjane snurrar karusellane på Münchens store festmønstring bekymringslaust rundt og rundt. Over området svever ein zeppelin, folk supar øl, flørtar, måler krefter og lar seg underhalde. Når realitetane blir uuthaldelege, leitar vi alle etter eit oppstemt pusterom i den kjipe kvardagen.