Terningkast fem

Terroristen som poet og såret dyr

gir på sitt beste en følelse av et orkesterverk hvor alle elementene spiller sammen

Kva får tilsynelatande heilt vanlege menneske til å gjere overskridande handlingar?

I år 365 før vår tidsrekning sette ein til da ukjend ung mann ved namn Herostratos fyr på Artemistempelet, eit av verdas sju underverk. Det blir sagt at motivasjonen var å bli kjend. Mannen måtte bøte med livet, og folk i landet bestemte seg for aldri å omtale mannen med namn. Men det ein skal teie om, er gjerne det alle vil tale om, og ironisk nok blei den unge pyromanen opphav til uttrykket herostratisk berømt; det å bli vidgjeten for å ha gjort ein udåd.
Skal du reise eit byggverk
av kvite greiner,
sitte øvst med munnen
stappa full av kronblad?

Finn ut meir