Bli med på utdelinga av Heddaprisen!

Sidan 1998 har Heddaprisen blitt delt ut årleg for særskilde prestasjonar innan norsk scenekunst. Bli med på feiringa 16. juni på Det Norske Teatret!

Svein Tindberg, Anette Amelia Hoff Larsen, Ole Opsal Stavrum og Peter Andreas Hjellnes Moseng skal leie prisutdelinga, og Peter Baden lagar musikken som følgjer framsyninga.

Kven som er nominert i ein av dei 11 priskategoriane vart sleppt 4. juni. Sjå kven det er på heimesida til Heddaprisen.


Ansvarleg arrangør for Heddaprisen er Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Prisen er finansiert med løyvingar frå NTO og ved at medlemsteatera til NTO betalar 0,08 % av sitt årlege offentlege tilskot. Heddaprisen er eit samarbeid mellom Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterlederforum (NTLF).