Ei kvinne har mista mor si, utan å kunne vere til stades då ho døydde. No er ho på veg til kyrkjegarden, og mens ho bevegar seg gjennom byen får vi vite kva ho tenkjer om mora som ikkje lever lenger, og om kva som skjedde i dag tidleg.

Framsyninga kjem for sal i august.

GÅ er femte og siste del i pentalogien LIVET – ei rad med framsyningar som skildrar overgangane i livet frå fødsel til død. Denne framsyninga utforskar korleis smittevernet utfordrar forholdet til våre næraste, og korleis fråværet av ritual påverkar oss. Samstundes er framsyninga eit forsøk på å skape ein djupt personleg tankestraum som går i dialog med byrommet vi bevegar oss i, og dei lydane og hendingane som oppstår der.

Audiovandringa blir produsert i samarbeid med Ultimafestivalen. Framsyninga er støtta av Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen.
Uttrykksfoto: Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten.

Finn ut meir