I jubileumsåret til Tarjei Vesaas hentar vi fram eit meisterverk frå den nynorske litterære kanonen. Fuglane blei første gongen dramatisert av skodespelar Nils Sletta ved Det Norske Teatret i 1997, og blei ein stor kunstnarleg siger. No er det den belgiske regissøren Luk Perceval som gir seg i kast med teksten. Han gjorde sist suksess med iscenesetjinga av Trilogien av Jon Fosse på Hovudscenen, ei framsyning som hausta Heddaprisen for Årets framsyning i 2019.

Vesaas´ Fuglane er ei nær og omsorgsfull skildring av Mattis, som bygdefolket berre kallar Tusten. Han er hjelpelaus både i arbeidsliv og kvardagsliv. Men han kan lese teikn i naturen, og somme sider ved livet ser han klårare enn dei fleste. Han bur i lag med søstera Hege, som gjer det ho kan for å brødfø dei begge. Men ein dag flyg ei rugde over huset deira. Så slår lynet ned i eit av trea som står på tunet. Mattis les dette som teikn. Teikn på at noko er i ferd med å hende, og at ingenting vil bli som før.

Skapte teaterhistorie

Fuglane har ein sentral plass i historia til Det Norske Teatret. Nyleg avdøde skodespelar Nils Sletta dramatiserte romanen og spelte sjølv rolla som Mattis. Ole Anders Tandberg hadde regi på framsyninga, som hadde urpremiere på Scene 2 i 1997. Den kritikarroste framsyninga trekte eit stort publikum og Sletta fekk Teaterkritikarprisen for rolletolkinga si. Framsyninga har blitt ståande som eit referanseverk i nyare norsk teaterhistorie, og blir hugsa gjennom dei stilreine fotografia til Per Maning.

Finn ut meir