Kva gjer testsamfunnet med oss?

Etter alt å dømme lever vi i den friaste av alle verder, der folk kan ta den vegen dei vil og forandre retning på livet når dei vil. Men for å vere fri, må du bestå testen. "Fridomens vegar" undersøkjer kva den utstrakte testinga vi blir utsette for i dag gjer med oss.

Vegen til den individuelle fridommen er meir eller mindre brulagt med testar og testarar. Gjennom utstrakt testing prøver vi å forme naturen i vårt forskingsbaserte bilde. Er du innanfor eller utanfor normalen? Har du det som krevst for jobben? Dersom du på noko vis fell utanfor normalområdet, skal du få hjelp til å bli mest mogleg normal. Men kan naturen eigentleg kontrollerast? Og kven er bestemmer kva som er normen? Kven lagar testane?
Og ikkje minst: Kven testar testaren?