Terningkast fem

synliggjør hvor kort avstanden er fra «gode råd» til «dårlig press»

Terningkast fem

interaktivt, underholdende og foruroligende teater om testsamfunnets mange skyggesider

Terningkast fem

nyskapende teater som utfordrer

Etter alt å dømme lever vi i den friaste av alle verder, der folk kan ta den vegen dei vil og forandre retning på livet når dei vil. Men for å vere fri, må du bestå testen. "Fridomens vegar" undersøkjer kva den utstrekte testinga vi blir utsette for i dag, gjer med oss.

Vegen til den individuelle fridommen er meir eller mindre brulagt med testar og testarar. Gjennom utstrekt testing prøver vi å forme naturen i vårt forskingsbaserte bilde. Er du innanfor eller utanfor normalen? Har du det som krevst for jobben? Dersom du på noko vis fell utanfor normalområdet, skal du få hjelp til å bli mest mogleg normal. Men kan naturen eigentleg bli kontrollert? Og kven bestemmer kva som er norma? Kven lagar testane?
Og ikkje minst: Kven testar testaren?

– Dette er dramaer vi alle går inn i hver dag, og som vi sender våre barn inn i. Det er rasjonaliseringsprosesser, evalueringsprosesser, evnetester, jobbtester og personlighetstester, sier regissøren.

– Jeg håper å komme på sporet av det moderne menneskets fremmedgjøring. Teatret er en fin måte å underliggjøre ting i vår hverdag, sier regissør Tore Vagn Lid.

- Alle skal testast, nær sagt i alt. Er det dette vi kallar fridom?

Finn ut meir