Bli kjent med den verkelege Jon Fosse, kven er han eigentleg?

Det blir eit live-show med forteljingar, anekdotar og underhaldande analysar av Jon Fosse. Kva er forholdet hans til komma, komle og bilkøyring? Kva er hans personlege favoritthistorie?

Finn ut meir