Fengslande og ukomfortabelt

Dag og tid

en insisterende forestilling

Terningkast fire

Bruddstykker fra et kommunikasjonssammenbrudd

Millionar av menneske i verda er på flukt. Kva kan vi gjere med det?

65 millionar menneske er på flukt i verda i dag. Kvart andre sekund legg eit nytt menneske ut på ei farefull ferd frå krig og naud. I Middelhavet har over 32 000 flyktningar mista livet sidan 2000. Kven har ansvaret? Kven har skylda? Og kva kan vi gjere?

I Festning Europa blir lagnaden til ein båtflyktning og ein norsk familie bundne saman. Familien reiser på ferie. Samstundes set ein ung mann seg i ein flåte ein annan stad. Familien flyr sørover. Mannen flyt nordover. Begge skal til den same ferieøya. Han flyktar frå krig i Afrika og drøymer om Europa. Familien flyr frå Noreg og drøymer om ferie.

Festning Europa ønskjer å reflektere over dilemma Vesten er stilt overfor i desse dagar, og koplar dei saman i ein kjenslelada augneblink.

Lytt til podcast med Amell Basic og Kaia Varjord

Kristian Lykkeslet Strømskag er husdramatikar ved Dramatikkens hus, som også har støtta produksjonen.

At jeg har flyktet fra en krig, kan ikke sammenliknes med dette.

Ferieturister og flyktninger smelter sammen i teaterforestilling.

Som sjuåring kom Amell Basic (30) til Noreg som bosnisk kvoteflyktning. Å stå på scena som båtflyktning, er noko heilt anna.

Finn ut meir