Børli 100 år

  • Scene : HOVUDSCENEN
  • Pris frå: 200 ,-

Skogens diktar 100 år

I år er det 100 år sidan Hans Børli blei fødd. 100-årsjubileet blir avslutta med ei storstilt feiring av den folkekjære lyrikaren på Hovudscenen. Børli har gjerne blitt kalla «skogens diktar», fordi han hentar mange av motiva sine frå skogen og arbeidde som tømmerhoggar heile livet, men denne merkelappen hadde han sjølv eit ambivalent forhold til. Diktinga hans tok også andre vegar, og naturen hadde han eit elsk/hat-forhold til. Gjennom jubileumsåret har fleire peika på dei eksistensielle problemstillingane som han set lys på gjennom diktinga si. Børli viser det store i det vesle. Dikta er ofte opne og undrande. Kanskje er det derfor så mange les Børli i dag?

Festframsyninga blir ei blanding av dikt, tonesette dikt og betraktningar framført av nokre av landets fremste Børli-tolkarar.

Hans Børli-jubileets eigne nettsider.