I år er det 100 år sidan Hans Børli blei fødd. 100-årsjubileet blir avslutta med ei storstilt feiring av den folkekjære lyrikaren på Hovudscenen. Børli har gjerne blitt kalla «skogens diktar», fordi han hentar mange av motiva sine frå skogen og arbeidde som tømmerhoggar heile livet.

I år er det 100 år sidan Hans Børli blei fødd. 100-årsjubileet blir avslutta med ei storstilt feiring av den folkekjære lyrikaren på Hovudscenen. Børli har gjerne blitt kalla «skogens diktar», fordi han hentar mange av motiva sine frå skogen og arbeidde som tømmerhoggar heile livet, men denne merkelappen hadde han sjølv eit ambivalent forhold til. Diktinga hans tok også andre vegar, og naturen hadde han eit elsk/hat-forhold til. Gjennom jubileumsåret har fleire peika på dei eksistensielle problemstillingane som han set lys på gjennom diktinga si. Børli viser det store i det vesle. Dikta er ofte opne og undrande. Kanskje er det derfor så mange les Børli i dag?

Festframsyninga blir ei blanding av dikt, tonesette dikt og betraktningar.

Med

Konferansier: Åse Kleveland

Anne Marit Jacobsen og Sinikka Langeland
In The Country med Frida Ånnevik
Georg Buljo og Camilla Granlien
Erik Lukashaugen og Bjørge Verbaan
Ane Dahl Torp og Sjur Miljeteig
Vidar Sandem
Sverre Eier
Sigbjørn Johnsen
Mímir Kristjánsson

Hans Børli-jubileets eigne nettsider.

Finn ut meir