Fargespill – Oslo

26 og 27. mai er det endeleg premiere på den første framsyninga av Fargespill - Oslo på Det Norske Teatret.

Når Sør-Afrikansk gamboot-dans møter norsk gangar, når klappeleikar frå heile verda går saman i eit stort polyfonisk fellesskap, når palestinske folketonar møter punjab-banghra-dans, slam poetry møter Sven Svane og fallturillturalltura møter habibi habibi – det er da det blir Fargespill!

Oslo er ein levande by med kulturar frå alle verdsdelar, og i Fargespill-Oslo blir dette til ei stor forteljing om oss som har blitt kalla Vi. På scenen møter vi rundt 100 barn og unge frå heile verda – frå ulike delar av Oslo – som i lag med profesjonelle musikarar, tar oss med på ei musikalsk reise om menneske, identitet, utprøving av det å høyre til og ikkje minst vennskap. Vi tar utgangspunkt i song og dans som desse unge, lovande har tatt med seg frå sin oppvekst. Dei grip inn i kvarandre og på den måten blir det ei forteljing om oss alle.

I lag med publiukum ønskjer utøvarane å skape ei oppleving av at vi vandrar saman på denne vesle kula i det store rommet, og om vi gjer det beste ut av det, er moglegheitene tallause. I musikken og dansen ser vi tydeleg kor like vi er og kor bra det er at vi er ulike. Vi er ei feiring av denne likskapen og ulikskapen.

 

Framsyninga er ein co-produksjon mellom Fargespill og Det Norske Teatret.