Faens nisse!

Ho-ho og hallejulia!

Den som kjenner kjærleiken, treng ikkje google verdiar.

Ein julenisse heng på korset i ein juledekorasjon, og Gud har fått nok. Kvifor ikkje trekke seg frå heile greia og satse meir på påska? – Det er jo bursdagen min!, svarar Jesus, og bestemmer seg for å vinne tilbake jula.

Bangstad – ein stad med dødskvalitet

Vi skal til den vesle bygda Bangstad. Nok eit lite lokalsamfunn har blitt råka av ei eldrebølge som har vatna ut budsjetta. Ei bygd der folk er opptatt med sitt, hastar av stad for å  få kjøpt  dei siste julegåvene og sikra seg juleribba. Her er jula 80 prosent nisse og berre 20 prosent kristendom. For hundre år sidan var det omvendt. Det er her slaget om jula skal stå. Jesus aktar å ta tilbake minst 50 prosent av marknadsandelen av julefeiringa, og bevise for far sin at den kristne og nestekjærlege bodskapen kan vinne over nissetullet og marknadskreftene.

Sniknissifisering og kristen kulturarv

Jesus gir Ragnar, ein mann midt i livet, eit kall om å bli ordførar. I lag med den nye presten, Ingrid, skal han samle bygda på nytt, og løfte fram «det som djupast sett er oss». I sentrum av bygda gjenreiser dei eit stort kors i gull. Og presten panlegger å framføre juleevangeliet på torget for å få K’en tilbake i jula.

– Over år har jula blitt sniknissifisert og nissane er no i ferd med å kvele den kristne kulturarven. Snart ser vi ikkje korset bak alt nissesøppelet.

Sjå framover utan å få bakoversveis

Ragnar drøymer om å bygge et kulturarvmuseum, så dei kan få vist fram det i arven som dei ønsker å arve; eit samlande «vi». Bygda er begeistra. Når dei små og mellomstore bedriftene i tillegg kjem på ei heilt spesiell julegåve, som vil lette bygdas alderdomsutfordring, er saligheita nær.

– Vårt vårt er eit vårt som folk i generasjonar har kjent som sitt mitt.
Vår vårt er det Bangstad er tufta på! Viss alle skal bestemme kva som er sitt vårt blir ditt mitt aldri mitt mitt. Saman skal vi reparere vårt vårt! Og løfte fram det
som ligg til grunn for at vi er oss!

Faens nisse! er utvikla med støtte frå Dramatikkens hus.