Kva hender når eit barn blir gjenstand for ein øydeleggjande konflikt mellom mor og far? I Strindbergs intense kammerspel blir kjønna sett opp mot kvarandre i ein sviande maktkamp.

Ein kritikar beskreiv ved urpremieren Faderen som «eit plutseleg dødsskrik i ei mørk haustnatt», og viser ein omsynslaus kamp mellom mor og far om oppdraginga av barnet. Samtidig speglar Strindberg ei brytingstid mellom den framvoksande kvinnerørsla med sine krav om jamstilling på den eine sida og eit grunnleggjande konservativt syn på mannsrolla på den andre.

Med Faderen, Frøken Julie og Kreditorer markerte Strindberg seg som ein dramatikar av rang i verdsdramatikken. I alle desse dramaa er kjønnsproblematikk hovudtemaet.

«Karlsen spiller en rørende om enn hissig Rittmester, som burde få sympatien til å helle mot ham. Laura er likevel ikke demonisert, hun framstår som en sammensatt figur og Kirsti Stubø skinner i rollen.»

Finn ut meir