«Teaterstykket om Alta-aksjonen er blitt en lun og inderlig dramatisering av hendelsen som gav kraft til kampen for urfolks rettigheter.»

«en rik fortelling om alt Altasaken og sultestreiken førte til. En
minnebok og en dyp refleksjon.»

«Ellos eatnu! er en historietime av det slaget man skulle ønske ikke tok slutt: nyansert, tett på og engasjerende fortalt om noen av de viktigste hendelsene i
vår nære historie.»

Forteljingar om samane sin motstand mot utbyggjinga av Alta-Kautokeinovassdraget. Inga enkelthending har verkta djupare inn på Sápmi. Konflikten fekk store ringverknader også i storsamfunnet.

Ellos eatnu! Nullpunkt. er eit doku-drama som handlar om Alta-aksjonen som varte frå 1979 til 1982. Tre faktiske personar som var med under Alta-aksjonen får forteljingane sine presenterte i stykket. Dei er intervjua som vitne, og publikum får høyre tre samiske perspektiv på historia.

Tre hovudhendingar står i fokus: Sveltestreiken i Oslo i 1979, politiaksjonen i Stilla i 1981 og brusprengingsforsøket i 1982. Historiene blir fortalde gjennom dialog, monolog, song, joik og dans, og vil også innehalde dokumentarisk, historisk og kunstnarleg materiale.

Scenespråk: Nordsamisk med norsk teksting.
Framsyninga passar for ungdom frå 13 og vaksne.

Skodespelarar: Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo.

Ellos eatnu! Nullpunkt.

Muitaluvvo sámiid vuostálastin Guovdageainnu-Álttájoga buođđudeami Finnmárkkus, Norggas. Dat lea deháleamos dáhpáhus Sámis ođđa áiggis. Ii oktage ovttaskas dáhpáhus leat čuohcan Sápmái nu garrasit. Riidu dagahii stuora váikkuhusaid maiddái stuoraservvodagas.

Čájálmas lea doku-drámá Áltá akšuvnna birra 1979 – 1982. Golbma olbmo geat oassálaste Álttá akšuvnnas, muitalit iežaset dáhpáhusaid birra dán bihtás geaid mii leat jearahallan dego vihttánin, ja geahččit besset gullat golbma sámi oaidninsaji dán historjjás. Golbma váldodáhpáhusa leat: Nealgudeapmi Oslos 1979:s, Politiijaveahka Savvonis 1981:s, Fállejogašalddi bávkaleapmi 1982:s

Čájálmas ovdanbuktojuvvo dialoga, monologa, lávlun, rap, luđiid, hip hop ja dánssa vugiid mielde, ja sisdoallá maid dokumentáralaš ja historjjálaš/dáiddalaš osiid.

Finn ut meir