Er vi blinde for makta vi kan ha over andre menneske berre i kraft av klasse, yrke eller posisjon?

Det er kveld, og læraren Astrid og kjærasten Klara ventar besøk av rektoren ved skolen til Astrid. Klara er langt yngre enn Astrid, og dei to møttest da Klara var elev på den same skolen. Rektoren har noko på hjartet. Det viser seg at det har kome ein alvorleg klage på Astrid frå foreldra til den 16 år gamle eleven Ellen Babić. Det handlar om upassande oppførsel.

Dramatikar Marius von Mayenburg er ein virtuos i å avkle den moderne middelklassen den vellykka fasaden deira og belyse blindsonene dei har for eigne privilegium. Dei elskar å dissekere kvarandre, men maktar ikkje å sjå sine eigne livsløgner.

I Ellen Babić viser han kor skjør maktbalansen kan vere når sanninga kjem for ein dag. I takt med at alkoholinntaket aukar, stig konfliktnivået. I løpet av den dramatiske kvelden kjem gamle minne til overflata, og fortida kjem i eit nytt lys.

Kjøp billett

Vel speledato for Ellen Babić

Finn ut meir