Dei norrøne gudane har noko viktig å seie oss: Fimbulvinteren skal komme.

Dei norrøne æsenes konge, Odin, er ikkje lenger den han eingong var. Mange teikn fortel gudane at slutten nærmar seg. Odin skal leie gudane i den avgjerande kampen mot fienden jotnane. Men han er gamal og trøytt, og har gløymt så mykje. For i den norrøne mytologien er ikkje Allfader skaparen av universet, han er

Dei norrøne æsenes konge, Odin, er ikkje lenger den han eingong var. Mange teikn fortel gudane at slutten nærmar seg.