Bob Dylan er musikaren og poeten som kanskje meir enn nokon andre har påverka rockemusikken.

Utgangspunktet for framsyninga er dei to albuma som blei gitt ut med ti års mellomrom mot slutten av 60- og byrjinga av 70-åra; Blonde on Blonde og Blood on the Tracks. Ein ung Bob Dylan skildrar ein kjærleikslengt, ein romantisk kjærleik, og ikkje minst kva som skjer når kjærleiken tar slutt. I regien til Eirik Stubø blir Dylan sitt verk til ein teaterkonsert som òg hentar inn hits og ikoniske protestsongar frå ein av musikkens og litteraturens meir mangesidige kunstnarar.

Førebu deg til framsyninga ved å lytte til dei kjente låtane av Bob Dylan!

Finn ut meir