Iren Reppen er klar med siste del av ein trilogi om å vere … noko. Det starta med Det e hardt å være mainn, da Iren Reppen var ung skodespelar og artist. Ei rekke erfaringar rikare har ho no kome fram til at det Det e hardt å være bitch.

For i mellomtida har livet hennar tatt uventa vendingar. Ho har også fått innsikt i korleis det blæs på toppane etter ein periode som sjef, mellom anna som den første kvinnelege teatersjefen ved Hålogaland Teater. Ho har sett seg sjølv og teateret frå ulike sider og vore på ei eventyrleg reise.

I dette eventyret frå verkelegheita møter vi ei jente som vaks opp med store draumar og som etter kvart får draumane oppfylte. Med dette følgjer også stor makt.  Men kva er makt? Er det så morosamt som alle vil ha det til? Og kva ventar eigentleg på den andre sida? 

Gjennom eigne songtekstar til musikk av Svein Gundersen, leiar Iren Reppen oss rundt i eit landskap basert på eigne erfaringar, håp og draumar.

Ein samproduksjon mellom Det Norske Teatret, Brageteatret, Hålogaland Teater og Iren Reppen.
Reppen har fått manusutviklingsstøtte frå Dramatikkens hus.

Finn ut meir