Bikuben opnar kl. 11.00 når det er Café og musikk.