Den nyskrivne musikalen Bienes historie er basert på romanen til forfattar Maja Lunde. Boka hausta strålande kritikkar da den kom ut i 2015, og retta enorm merksemd mot kva for konsekvensar vår livsførsel fører med seg. I naturen heng alt saman. Døyr biene, blir ikkje plantene vi lever av pollinert, og da blir det heller ikkje noko å leve av.

Her finn du våre korona-tiltak.

Gjennom tre parallelle historier frå fortid, samtid og framtid skildrar Bienes historie menneskas første spede forsøk på å halde bier, via dagens industrielle landbruk og til ei framtid der biene er daude. I botnen ligg ei forteljing om relasjonar mellom foreldre og barn, og om menneskas sårbarheit.

Illustrasjon: Handverk / iStock Photo

Finn ut meir