Nyskriven musikal av Ingrid Weme Nilsen, Ola E. Bø og Nils Bech etter romanen av Maja Lunde

Frøhandlar og sjubarnsfar William er ein mislykka biolog i England på 1850-talet. Ein gong var han eit naturvitskapleg talent, men melankolien har gjort han sengeliggande. Heilt til den dagen han set seg føre å bygge ein heilt ny type bikube som skal gi både han sjølv og barna heider og ære.

Birøktar George opplever at biene døyr biedauden på slektsgarden i USA tidleg på 2000-talet. Ein handlekraftig og litt firkanta George kjempar i motbakke, og har eit håp om at sonen kan bli redninga for garden. Samstundes har den store biedauden, Colony Collapse Disorder, blitt eit kjempeproblem i fleire statar.

Året er 2098 i Kina, og Tao jobbar med handpollinering av frukttre, sidan biene har døydd ut etter ein global kollaps. Ho har eit sterkt ønske om at sonen skal få ei utdanning og eit betre liv enn ho sjølv har. Men ein dag forsvinn sonen hennar, og ho må ut og leite etter han.

Bienes historie skildrar menneskas første spede forsøk på å halde bier, via dagens industrielle landbruk og til ei framtid der biene er daude. I botnen ligg tre historier om relasjonar mellom foreldre og barn, og om menneskas sårbarheit.

Illustrasjon: Handverk / iStock Photo

Samarbeid med Nasjonalballetten

Denne nyskrivne musikalen er basert på romanen med same namn av Maja Lunde. Ingrid Weme Nilsen har dramatisert Bienes historie og Ola E. Bø står for songtekstane. Teatersjef Erik Ulfsby har regien, Nils Bech har komponert musikken, Even Børsum har scenografien, Ingrid Nylander står for kostyma og Cina Espejord er koreograf.

Bienes historie er eit samarbeid med Den Norske Opera & Ballett, og dansarar frå Nasjonalballetten vil sette sitt preg på framsyninga.

Boka Bienes historie kom i 2015 og er Maja Lundes første bok i ein klimakvartett, med Blå (2017) og Przewalskis hest (2019) som dei to neste. Bienes historie er omsett til 36 språk og utgitt i 50 land.

Finn ut meir