Den franske dramatikaren Jean Racine skildrar den kjensleladde konflikten mellom kjærleik og plikt, i dette stykket frå 1670.

Titus og Kongen i svartehavstaten Kommagene Antiokus har kjempa på same side i krigen, og begge to har forelska seg i Dronninga av Palestina, Berenice. Titus tar med seg Berenice heim til Rom, han vil ha henne hos seg og ho vil vere hos han. Antiokus blir ein tiltrudd ven for dei begge.

Berenice og Titus kan ikkje gifte seg, det forbyr romersk lov. Slik lever dei i fleire år, før det med eitt blir annleis. Keisar Vespian, far til Titus døyr og Titus blir keisar. Titus må velje mellom plikta si og kjærleiken for Berenice. Kan han risikere at Rom gjer opprøyr om han lar Berenice bli? Om keisaren bryt lova, vil vel folket gjere det same?

I Berenice fokuserer Racine på dei indre konfliktane til karakterane, meir enn på dei ytre omstenda. Det er ikkje eit dramatisk blodbad, som i mange andre tragediar. Han målar ut svingingane hos dei tre hovudpersonane, og lar kjærleiken, tvilen og håpet komme til orde, i samtale med kvarandre og med sine fortrulege.

Ein kjenner lite seg sjølv, når ein er ør av elsk

Diplomoppgåve

Regissør Ivar Furre Aam er utdanna skodespelar frå Akademi for Scenekunst i Fredrikstad og Stockholms Dramatiska Høgskola. Han har spelt roller både i film og teater, mellom anna ved Nationaltheatret, Trøndelag Teater, Black Box Teater og Nordland Teater. Heile vegen har han også vore medskapande i fleire av framsyningane han har vore del av, og også stått for regien sjølv. Berenice er diplomoppgåva hans som bachelorstudent ved regilinja ved Teaterhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo.

Finn ut meir