Terningkast fem

Tragedie i toppklasse

Terningkast fem

Sara Khorami spiller Antigone med naturlig autoritet, lidenskapelig direkthet og overbevisning

Intelligent om enkeltmenneskets dype etiske overbevisning

Klassekampen

Er det lov å vere menneskeleg også mot dei som har handla urett? Antigone trasser overmakta og følgjer hjartet, ikkje lover og påbod.

Brørne Eteokles og Polyneikes drep kvarandre i ein krig om makta i byen Theben. Onkelen deira, Kreon, står fram som den nye herskaren. Han erklærer at Eteokles skal få ei heiderleg gravferd, medan svikaren Polyneikes, som angreip byen med ein framand hær, skal bli liggande der han ligg, til spott og spe. Antigone, veslesyster til dei to brørne, var like glad i Polyneikes som i Eteokles. Ho kan ikkje bere tanken på at den eine skal ligge som åte for rev og ramn. Som den einaste vågar ho å trasse makta ved å vise også Polyneikes den siste ære.

Finn ut meir