«Det kommer til å koke»

Terningkast fem

«Det vinnende smilet til Hkeem skjuler både smerte, ensomhet og forventningspress skal vi tro historien hans. Og det gjør vi.»

«Abdul ≈ Hkeem en viktig forestilling»

Klassekampen

Om å navigere mellom forholdet til familie og venner, om skuggesidene av samfunnet, om rasisme, kjærleik og om musikken som opna nye dører.

Dette er ei djupt personleg og ærleg framsyning, der publikum blir kjent med personen ”bak” artisten Hkeem. Abdulhakim «Hkeem» Hassane deler historier frå oppveksten – frå han tok sine første barnesteg mellom blokkene på Stovner, til ungdomsåra med store draumar og vegen mot å realisere dei. Om presset frå heimen, frå omverda og forventingane til seg sjølv.

Historia blir fortald frå ein blottstilt og open ståstad, på ein måte ein verken har sett, høyrt eller opplevd Hkeem tidlegare.

Oppveksthistorie

Vi skal innom tema som forpliktingar til familien, forholdet til venner og musikken som opna nye moglegheiter, men også skuggesidene av samfunnet som ungdom skal navigere og eksistere i, som kjærleikssorg, einsemd og rasisme. Abdul ≈ Hkeem er ei oppveksthistorie fortald gjennom eit fysisk og visuelt språk, med eit heilt særeige og prislønt lydspor.

Det blir nytta strobelys og scenerøyk i framsyninga.

Lytt til Hkeem!

Finn ut meir