Robert lopez møter south park-gutta back stage. Der og da blir musikalhistorie skapt. .

Nokre samantreff er nesten for utrulege til å vere sanne.

TEKST Ida Michaelsen FOTO Stephen Lovekin/Getty Images

Parker og Stone er på musikalen Avenue Q, som dei har fått sterkt anbefalt. Begge forelskar seg i forma: Dette vil dei også gjere. Kombinasjonen av humor, songar og satire er oppskrifta på deira eigen draumemusikal.
I programmet ser dei til si store overrasking at dei blir takka. Utan at dei kjenner nokon av opphavsmennene.
Merkeleg, tenkjer dei, men så viser det seg at komponisten Robert Lopez er i teateret same kvelden. Dei blir introduserte, og det kjem for ein dag at han hadde same opplevinga etter å ha sett filmen South Park fire år tidlegare.

Les også: Frå skaparane av South Park.

På spørsmål om kva eller kven Lopez (også kjend for songane til Frost ) ville lage den neste musikalen sin om, er svaret Joseph Smith, den karismatiske grunnleggaren av mormonarrørsla. Samantreffet var for utruleg til å la ligge. Det blei ein sein kveld. Lopez la ut om korleis han såg for seg eit show om religion som var spekka med humor og der latteren ville bygge seg opp rundt dei utrulege religiøse historiene og mirakla.

Joseph Smith grunnIa Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagars Heilage i 1830. I følge han sjølv viste engelen Moroni seg for han og peikte ut staden der han kunne grave opp Mormons bok i form av gullplater med tekst på eit ukjend, egyptisk språk.

Etter å ha diskutert historia til Smith, om korleis han tok imot bodskapen på gyldne steintavler, braut opp frå landsbyen og med ein flokk la i veg over det amerikanske kontinentet for å komme til sin bibelske by, Salt Lake City, der mormonarkyrkja i dag har sitt hovudsete, vende dei seg bort frå tanken.

Les også: Vidar Magnussen debuterer som regissør.

Det blei ikkje berre for gammaldags i estetikken, den ville heller ikkje innehalde alle element som er naudsynte for å lage ei god Broadway-kjensle.

Kristoffer Olsen skal spele den klossete Eldste Cunningham, medan Frank Kjosås er "den perfekte" misjonæren Eldste Price. Foto: Eirik Malmo.

Det måtte meir temperatur, kjensler og gjerne ei god gammaldags kjærleikshistorie til. Valet falt på misjonærane. På dagens religionsutfalding og på estetikken som mormonarrørsla forfektar.
Lopez seier avlutningsvis; du veit, viss de ønskjer å gjere det, er det heilt i orden. Fordi eg vil verkeleg sjå kva de gjer, meir enn det eg vil gjere. Trey Parker og Matt Stone svarte: Nei. La oss gjere det saman.

Kim Fairchild, Marvin Amoroso, Anette Amelia Larsen (som skal spele Nabulungi, som Edlste Cunningham forelskar seg i), Judy Nyambyra Karanja og Mimmi Tamba prøve på ein av scenane som går føre seg i Uganda. Foto: Siren Høyland Sæter.

8 år seinare blir The Book of Mormon omtala som musikalen som fornyar sjangaren. Og vinn det som er av prisar. No er den endeleg klar for Oslo, Det Norske Teatret var dei første som sikra seg rettane utanfor USA og UK.