Direktestrøyming av framsyningar på Det Norske Teatret

Fordi vi ikkje kan spele teater for publikum i salen, strøymer Det Norske Teatret framsyningane Bienes historie og Villanda. På denne måten kan vi få vist teater til publikum, sjølv om vi ikkje kan ha publikum i salen. Samtidig er det ei heilt ny moglegheit til å få med seg framsyninga for dei som bur for langt unna, anten det er i Senja, Stockholm eller Odense.

Siste direktestrøyming av Bienes historie er søndag 6. desember kl. 16.00.
Direktestrøyming av Villanda kan du sjå 9. desember kl. 20.30.