Direktestrøyming av Bienes historie

Grunna restriksjonane på kor mange som kan sitte i salen i eit teater, har Det Norske Teatret bestemt seg for å strøyme framsyninga Bienes historie. På denne måten kan dei som ikkje får sikra seg billett i salen, likevel høve til å sjå framsyninga. Nokre er kanskje også nøydde om å halde seg heime fordi dei er i ei særskild risikogruppe eller er i karantene - desse kan også trygt strøyme teater heim i stova. Samtidig blir det ei heilt ny moglegheit for å få med seg framsyninga for dei som bur for langt unna, anten det er i Senja, Stockholm eller Odense. Det Norske Teatret har nemleg rettane til å strøyme til heile Skandinavia!

Datoar ein kan få med seg Bienes historie som direktestrøyming er 22. september og 7. oktober.