No kan du sjå Den kvite pesten på mobil, PC, TV, via Chromecast eller AirPlay! Direktestrøyminga startar samtidig som framsyninga på scenen, men det går ikkje an å sjå i opptak seinare.

Direktestrøyming av framsyningar på Det Norske Teatret

Fordi vi ikkje kan spele teater for publikum i salen, strøymer Det Norske Teatret framsyninga Den kvite pesten. På denne måten kan dei som ikkje får sikra seg billett i salen, likevel høve til å sjå framsyninga. Nokre er kanskje også nøydde om å halde seg heime fordi dei er i ei særskild risikogruppe eller er i karantene - desse kan også trygt strøyme teater heim i stova. Samtidig blir det ei heilt ny moglegheit for å få med seg framsyninga for dei som bur for langt unna.