No kan du sjå Linda Eide: Fosse for dumskallar på mobil, PC, TV, via Chromecast eller AirPlay! Direktestrøyminga startar samtidig som framsyninga på scenen, men det går ikkje an å sjå i opptak seinare.

Direktestrøyming av framsyningar og hendingar på Det Norske Teatret

Fordi vi ikkje kan spele teater for så mange publikum i salen som vi ønskjer, strøymer Det Norske Teatret hendinga Linda Eide: Fosse for dumskallar. På denne måten kan dei som ikkje får sikra seg billett i salen, likevel høve til å sjå framsyninga. Nokre er kanskje også nøydde om å halde seg heime fordi dei er i ei særskild risikogruppe eller er i karantene - desse kan også trygt strøyme teater heim i stova. Samtidig blir det ei heilt ny moglegheit for å få med seg framsyninga for dei som bur for langt unna.