Bakteppet

Bakteppet tek deg med inn i produksjonane våre, og du får møte nokre av dei som står bak sjølve skapinga av teateroppvevinga.

Skulle du av og til ha ønska at du hadde førebudd deg og lest deg litt opp før du satt i salen? Men så fekk du ikkje tid?
Bakteppet-podkasten kan du høyre medan du syklar, går, køyrer buss eller tog til teateret!

Lytt til nyaste episode frå Bakteppet her eller søk opp podkastserien i spelaren din!