Bakgrunnsartikkel

Martine Johansen: Skeive skikkar/Stolte riter

Velkommen inn i meinigheita Skeive skikkar/Stolte riter - eit skeivt livssyns-samband av søsken som søker å så stoltheitas frø, sanke respekte vekstar frå denne, og spreie sporane for alle vindar.

Skrive av
Martine Næss Johansen
Regissør-spire

I Frieles, Stonewalls og Den kjærlege andes namn: Må kvar stikling slå rot og spire. Må kvar plante bere avling. Må alle skeive hauste fruktene. Og må kvart medlem av den skeive meinigheita sjå seg sjølve som dei verkeleg er: suverene.

I dag blir det forventa at skeive skal feire identitet sin, men det finst ingen oppgåtte stiar som leiar til stoltheit. Derfor forblir vegen ut av barndom, via ungdomstid, og inn i vaksenlivet utan haldepunkt for dei skeive som ikkje blir assimilert inn i A4 heteronormativ livsførsel. For majoritetssamfunnet finst det fastsette overgangsritual som markerer ankomsten til eit barn, mogninga til barnet, byrjinga av vaksenlivet og enden på livet.

Desse overgangsritene er heilt essensielle for individets oppleving av tilhøyrsle og anerkjenning. Å markere at eit kapittel er over, og eit nytt kapittel begynt, dette skiftet, frå ein naiv pode til eit lærd medmenneske, er like viktig for skeive som for heterofile cis-personar. Særleg fordi skeive som oftast blir fødde inn i ein heterofil familie, ein kontekst og oppvekst som speglar ein majoritetskultur som den skeive ikkje tilhøyrer. 

Skeive skikkar/Stolte riter vil leie meinigheitas medlemmar på vegen til stoltheit gjennom seremoniar som anerkjenner meiningsfulle hendingar i skeive liv - og tileignar skeive livsløp ein andeleg dimensjon.

Martine Næss Johansen

Johansen frå Oslo er utdanna religionshistorikar og journalist og arbeider som forfattar, kurshaldar, redaktør og slampoet. Ho er redaktør for det skeive kulturtidsskriftet MELK som ho var med på å starte i lag med Anna Nafstad i 2016. I 2018 utvida dei med bokforlaget littMELK som gir ut skeiv litteratur.
Johansen er også redaktør for Antirasistisk senters litteratursatsing, Agenda teXt. Ho har gitt ut bøkene Hvite jenter kan ikke synge blues (roman , 2015), Lykkelige mennesker har ikke bikkje (roman, 2018), Den store SLAM!boka (sakprosa, 2020), Vi har ikke fire nye år (roman, 2020).

Martine Næss Johansen i samtale med tidlegare mentor Marit Moum Aune. Foto: Dag Jenssen.

Johansen har elles halde slam- og skrivekurs for barn, ungdom og vaksne, lokalt og internasjonalt - inkludert "Mini-Rim-Rytme-Maskin" - ein slampoesi-verkstad for dei minste (4-7 år) og SLAM!ung - ein verkstad for ungdomsskole og vidaregåande. I 2022 tiltrer ho som ekstern rettleiar ved Oslo Met i eit valfagemne om slampoesi som verktøy for menneske som jobbar med barnevern. 
Martine Næss Johansen sit i styret i SLAM!kollektivet og Pride Art.