Bakgrunnsartikkel

Frode winther som tor i edda

Regissøren Robert Wilson sa ein gong at han berre kunne jobbe ut ifrå stille.

Det er ei heilt spesiell stemning på prøvene, nesten meditativ. Når han kjem inn i prøvesalen, blir alle heilt tause medan han går og set seg, kippar av seg mokasinane og sit heilt roleg. Lenge. Gjerne i fleire minutt, før han seier «Good morning». Dette skaper ei konsentrert stemning som speglar seg i det vi lagar på scenen, som er eit heilt eigenarta, estetisk og visuelt uttrykk.

Men dei gamle æsenes livsstil er tilsynelatande ikkje så gudeleg og vakker. Dei likar å fråtse, ta seg ein fest og leve livet. Vikingstil. Dei gamle norrøne gudane i Edda lever i ei ganske speisa verd. Det er litt sånn drikke, pule, slåst. Dei er på ingen måte nokre dydsmønster eller opphøgde førebilde. Og Tor? Haha. Han er ein gud som veivar rundt med ein hammar.

Hammaren Mjolne, eller Mjølner, er som ei forlenging av han sjølv, som han er heilt avhengig av. Derfor går det heilt i svart for han når hammaren blir stolen. Han er ein levemann, machomann - og familiemann. Det er jo den moderne mannen det; både mjuk og macho. Han er «hot-headed», impulsiv, likar å få viljen sin og turar fram utan å tenkje på konsekvensane. Han er menneskeleg, og er nok ikkje den skarpaste kniven i skuffa.

Når Robert Wilson lagar teater av den norrøne gudeverda, møtest minimalisme og overraskande innfall. les reportasje frå dei tidlege prøvane.

Arbeidsfilosofien til Wilson er «la publikum komme til deg». Vi jobbar mykje med energiar og konsentrasjon. Dersom du som aktør på scenen har konsentrasjon og energi i det du gjer, vil publikums merksemd bli trekt mot deg. Han set først opp eit strengt rørslemønster og er pertentleg oppteken av korleis vi ter oss, kroppshaldning og slike ting. Paradoksalt nok gir han oss mykje fridom til å fylle inn etter at dei ytre rammene er lagde. Han jobbar også mykje med kontrastar og å bryte forventningane våre. På prøvane til no har Tor hatt ei litt lys og kvinkande stemme og rører seg litt sånn lett på fot med ein papphammar som Mjolne. Vi har ledd ein del, for å seie det slik! Men det er nok litt slik han er. Verkar veldig macho, og så er han ikkje så tøff likevel.

Fortalt til Åsne Dahl Torp Foto Siren Høyland Sæter
Artikkelen er skrive i 2017 i samband med framsyninga Edda.

Frode Winther med ein papir-hammar frå Stage A-prøvene i april 2016. Foto: Inga Aleknaviciute.