Lesingar

  • Scene : SCENE 3
  • Varigheit : Frå 1 til 1 time og 30 minutt
  • Pris frå: 100 ,-
  • Premiere: 3. januar 2017

Er du glad i å bli lest for? I løpet av våren vil Det Norske Teatret by på fleire dramatiserte lesingar av gode bøker. Kvar gong les vi ei bok. Følg med for nye titlar!

Edda: 24. og 25. april
Alt inkludert: 2. mai
Svikne dagar: 4. mai

EDDA-av-Jon-Fosseav Jon Fosse
Tilrettelagt for scenen av Ola E. Bø

Gudedikta i det som i dag vert kalla Den eldre Edda, har levd i folkemunne i uviss tid før dei blei skrivne ned på Island på 1200- og 1300-talet. Samlinga har blitt gjenoppdaga på midten av 1600-talet og sidan, saman med Snorre-Edda (Den yngre Edda), vore det mest sentrale verket i den norrøne mytologien.

Fosse har gitt dikta si personlege form. Han har skrive ein dramatisk dialog med sterke musikalske og rytmiske kvalitetar, og han maktar å flytte historiene nær oss, samstundes som han held forteljingane og ideane framande og fjerne. Den sceniske versjonen til Jon Fosse byggjer på fleire av dei kjende dikta som Voluspå, Vavtrudnesmål, Grimnesmål, Trymskvida, Loketretta og Balders draumar.

Edda i Robert Wilsons regi på Hovudscenen nytter utdrag frå Jon Fosses Edda. Desse to kveldane kan du få høyre teksten i si fulle lengd.

Edda er gitt ut på Skald forlag.

svikne-dagar

av Elena Ferrante
Omsett av Kristin Sørsdal
Utdrag og tilretteleggjing for scenen: Carl Morten Amundsen

Det Norske Teatret og Samlaget har inngått eit samarbeid om å lese boka av den hylla forfattaren Elena Ferrante som kjem ut først i mars. Det handlar om moderskap, ekteskap, svik og åleineliv.

Napoli-kvartetten av Elena Ferrante har slått stort an i Noreg, både blant kritikarane og boklesarane. Eit unisont kritikarkorps har trilla seksarar og kallar verket eit av dei største romanverka i vår tid. Bøkene har snart runda eit sal på 300 000. Samlaget kjem no med tre av Ferrantes tidlegare romaner på norsk, omsette av Kristin Sørsdal. Svikne dagar kjem blir tilgjengeleg for lesarar i mars, men allereie i januar kan ivrige Ferrante-fans få med seg lesing av ei av dei nyomsette bøkene på Scene 3.

Samtidsklassikar

I Svikne dagar møter vi den 38-årige Olga, som blir forlaten av mannen sin etter 12 års ekteskap, til fordel for ei ung kvinne. Olga er ridd av sjalusi, raseri og sjølvforakt, og mistar sakte, men sikkert taket på omgivnadene sine. Ho dreg dei to ungane med seg i fallet. Svikne dagar er ein samtidsklassikar av ein forfattar som The New York Times har omtalt som «ein av dei store romanforfattarane i vår tid». Romanen har gripe lesarar over heile Europa med den usentimentale skildringa av moderskap, ekteskap og åleineliv.

Elena Ferrante er fødd i Napoli. Sidan 1992 har ho gitt ut fleire kritikarroste romanar. Napoli-kvartetten har gitt Ferrante eit internasjonalt gjennombrot. Elena Ferrante er eit pseudonym.

 

SB_OMS_omslag alt inkludert.indd

av Marit Eikemo
Utdrag og tilretteleggjing for scenen: Anders Hasmo

Skarpt portrett av Noreg

Agnes og dottera Maja på 6 år flyttar inn i eit hybelhus i eit vanlig norsk nabolag, utan nettverk, venner, pengar eller møblar. Gjennom eit par sommarmånader følgjer vi Agnes i hennar forsøk på å etablere seg. Mens Maja speler Nintendo, bruker Agnes tida si på finn.no, på leit etter møblar og andre ting dei treng.

I møte med alle dei nye menneska, barna i gata, mammabloggaren, politimannen, organisten og jusstudenten, er det ofte ikkje meir enn ei kvit løgn som skal til for å få ting til å gli lettare. Men snart blir omgangen meir utfordrande, pengane minkar og løgnene blir fleire når skulestart nærmar seg.

Med eit fargerikt persongalleri, kostelege scener og eit utforskande alvor, teiknar Marit Eikemo eit skarpt portrett av Noreg i dag, og viser fram korleis vi lever i fellesskap og i einsemd – nedlest av ting, på evig jakt etter meir.

 

Image copyright hovudbilde: moyanbrenn.wordpress.com