Våre scenerom

Vi har tre flotte scenar med kapasitet på 120, 220 og 740 plassar, i tillegg til kaféscena vår Bikuben med 120 plassar. Desse kan ein leige når det ikkje er prøver eller framsyningar. Her får de nytte scenefasilitetar, utstyr og ikkje minst vår teaterkompetanse for større arrangement og produksjona