Tematime: kvifor nynorsk?

Som det einaste institusjonsteateret i landet som berre spelar på nynorsk, inviterer vi skoleklassar til ein tematime i nynorskens teiken.

Høyr dramaturg, omsetjar og språkkonsulent Ola E. Bø og Det Norske Teatrets historieskrivar Alfred Fidjestøl fortelje om Det Norske Teatret si historie, kulturkamp og nynorsk som scenespråk.

Nivå: Passar særleg for 10. trinn, vidaregåande skolar, høgskole og universitet.
Ta kontakt for bestilling av tematime.
Pris: 50 kr per elev for tematime

Skriv til erlend.dreiaas(@)detnorsketeatret.no eller ring 22473872 for å reservere billettar til din klasse.

Frå læreplan i norsk

Kompetansemål i norsk munnleg og skrifteleg kommunikasjon, og språk, litteratur og kultur.

Etter 10. trinn er mål for opplæringa at eleven skal kunne:
– gjere greie for nokre kjenneteikn på hovudgrupper av talemål i Noreg, og diskutere haldningar til ulike talemål og dei skriftlege målformene nynorsk og bokmål
– forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjere greie for språkdebatt og språkleg variasjon i Noreg i dag.

På vidaregåande skole i det studieførebuande utdanningsprogrammet er mål for opplæringa at eleven skal kunne:
– gjere greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-talet (VG2)
– gjere greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk frå år 1900 til i dag (VG3).