Sjå framsyning på dagtid

Vi spelar dagframsyningar, og til hausten kan du mellom ta elevane dine med på fleire Fosse-stykke, TANTE ULRIKKES VEI og TSCHICK - ADJØ BERLIN!

PEER GYNT

onsdag 12. juni 2019 kl. 13.00

TANTE ULRIKKES VEI

tysdag 17. september kl. 12.00 (Rommen Scene)

LEVE HEMMELEG (Fosse-festivalen)

tysdag 1. oktober kl. 13.00

TRILOGIEN (Fosse-festivalen)

torsdag 3. oktober kl. 13.00

NOKON KJEM TIL Å KOMME (Fosse-festivalen)

tysdag 29. oktober kl. 13.00

TSCHICK – ADJØ BERLIN

fredag 1. november kl. 13.00

SIGD

torsdag 28. november kl. 13.00

EIN AV OSS

onsdag 4. desember kl. 13.00

KVEN DRAP FAR MIN

onsdag 11. desember kl. 13.00

EIN AV OSS er blanding mellom installasjon og teater og tek for seg terroråtaka 22. juni 2011.

PRIS FOR SKOLEGRUPPE: Vi har reduserte prisar på alle framsyningar for skolegrupper. På Peer Gynt og Trilogien er prisen 175 kr per elevbillett. På Kven drap far min og Sigd er prisen 170 kr. På Tante Ulrikkes vei, Ein av oss, Tschick – adjø Berlin, Noken kjem til å komme og Leve hemmeleg er prisen 150 kr per elevbillett. Som alltid er det ein fribillett til lærar per 15. elevbillett.

TA KONTAKT: Om du har spørsmål om framsyningane, målgruppe eller anna.

BESTILL BILLETTAR: skole(@)detnorsketeatret.no eller ved å kontakte billettluka på telefon 22424344.