Pakketur til Oslo

Planlegg du Oslo-tur med klassen? Ønskjer du eit tverrfageleg og kulturelt program? Det har vi laga for deg!

Det Norske Teatret, KS Besøkssenter og Engineerium (Aker Solutions) har skreddarsydd eit to-dagars program for klassar på Oslo-tur, med interaktiv læring i norsk, samfunnsfag og realfag.

PROGRAM

Program dag 1:


Realfag: Besøk Engineerium og spel Engineering Challenge.
Norsk: Sjå ei framsyning på Det Norske Teatret, klikk HER for å sjå aktuelle framsyningar.


Program dag 2:


Samfunnsfag: Besøk KS Besøkssenter og spel Kommunespelet. Inkluderer gratis lunsj.


Det er mogleg å snu på rekkefølgja for besøk på Engineerium og KS Besøkssenter, i tillegg til å lage opplegg for heile trinn. Du kan også velje kva for framsyning de vil sjå på Det Norske Teatret.