Introduksjon til Villanda

Ta elevane med på framsyning og formidlingsopplegg om Villanda av Henrik Ibsen.

Villanda har hatt ein særeigen posisjon innan norsk og internasjonal teaterkunst sidan stykket blei sett opp første gongen i 1885. Da Villanda kom i bokform i 1884 var kritikarane og publikum totalt forvirra av den nye blandinga av symbolisme og realisme, tragedie og komikk. Men etter urpremieren på Den Nationale Scene i Bergen året etter, slo kritikarane fast at det var ein suksess. Og historia om familien Ekdal er eit av dei mest spelte skodespela av Henrik Ibsen.

I samarbeid med Teatermuseet tilbyr vi no ein spanande og mystisk introduksjon til stykket og Ibsens samtid.

Anbefalt alder: 10. trinn og vidaregåande skole
Pris:
180 kr for teaterbillett og formidlingsopplegg
Tidspunkt: Ta kontakt for å finne passande tidspunkt: skole(@)detnorsketeatret.no

Framsyninga

Hedvig er fjorten år og kjenner seg annleis. Gjennom kameralinsa forsøker ho å oppnå kontakt med både seg sjølv og omverda, men bilda gir henne berre ei enda sterkare kjensle av ikkje å høyre til. Ho ser ikkje lenger seg sjølv, berre andre rundt seg. Kven er eigentleg Hedvig bak filter og all sminka?

Regissør Lars Erik Holter ønskjer å nytte Ibsens velkjente tekst til å forske i forholdet mellom tenåringsjenta Hedvig og foreldra hennar; dei som er så glade i henne, men som likevel ikkje klarer å nå inn til henne.

Framsyninga speler på Scene 3 på Det Norske Teatret våren 2020.

Formidlingsopplegg

Ein tom stol, fleire løgnar og mange spørsmål. Ta elevane med på ei reise gjennom tid og rom – tilbake til Ibsens Kristiania, og møt nokre av karakterane frå dramaet Villanda! På veien får elevane ei gåte dei må prøve å finne eit svar på. Det er kanskje ikkje så enkelt?

Teatermuseet har utvikla ein spanande og mystisk introduksjon til Villanda.

Opplegget er tredelt
- Ein introduksjon til Ibsens litterære landskap, og det borgarlege Kristiania.
- Ei tidsreise til 1885 og ein presentasjon av karakterane i stykket Villanda
- Villanda på scenen: kostymebruk, rolletolking, utdrag frå manus og symbolikk

Varigheit: 90 minutt
Stad for gjennomføring:
Teatermuseet (Frognerveien 67) eller på Det Norske Teatret.

Les meir om formidlingsopplegget på Teatermuseet

Introduksjonen til Villanda er laga av Heidrun Sølna Øverby ved Teatermuseet, Oslo Museum.

Mål i læreplanen

Norsk, etter 10. trinn:
- Snakke om form, innhald og føremål i litteratur, teater og film og framføre tolkande opplesing og dramatisering
- Presentere tema og uttrykksmåtar i eit utval sentrale samtidstekstar og nokre klassiske tekstar i norsk litteratur
- Lytte til, oppsummere hovudinnhald og trekke ut relevant informasjon i munnlege tekstar
- Delta i diskusjonar med grunngitte meningar og sakleg argumentasjon

Norsk, etter Vg3:
- Analysere, tolke og samanlikne eit utval sentrale norske og nokre internasjonale tekstar frå ulike litterære tradisjonar frå romantikken til i dag, og sette dei inn i ein kulturhistorisk samanheng

Teater i perspektiv:
- Beskrive og drøfte sentrale utviklingstrekk i teateret frå modernismen til eiga samtid

Drama og samfunn:
- Gjere greie for eit utval dramapedagogiske metodar, og beskrive korleis dei kan bli brukt

Gjennom kameralinsa forsøker Hedvig å oppnå kontakt med både seg sjølv og omverda. Foto: Pernille Sandberg