Våren 2018

Sjå kva vi skal spele til våren!

For reservering av billettar til skolegruppe, ta kontakt med formidlingsansvarleg Erlend Tårnesvik Dreiås (erlend.dreiaas(@)detnorsketeatret.no / 22473872) eller med billettluka (22424344).

Det Norske Teatret har reduserte prisar for skolegrupper på alle framsyningar, både på kvelds- og dagtid. Her er nokre framsyningar med premiere våren 2018 som egnar seg spesielt for skolegrupper.

Utafor

av Svein Tindberg

Å vere utafor er å kikke inn på eit fellesskap du ikkje er ein del av. Det er utafor ein finn det mørkaste hatet. Det er der ein skaper det klåraste fiendebildet. Og det er her, på utsida, ein finn likesinna. Ansvaret er ditt!

Premiere på Hovudscenen 13. april 2018

Skolematiné:

tysdag 17. april kl 12.00

Torsdag 19. april kl. 12.00

Onsdag 25. april kl. 12.00

Nivå: ungdomsskole og vidaregåande skole

Pris for skolegruppe: 150 kr per billett. Ein fribillett til lærar per 15. elevbillett.

Kimen

Av Tarjei Vesaas

Ei ung jente er drepen. Kven har gjort det?

Drapet slår ned som eit lyn i det tilsynelatande uskyldige øysamfunnet. Mistanken går umiddelbart til han som ingen kjenner, han som nett har komme til øya. Han som har noko plaga og jaga over seg. Det utviklar seg til ei nådelaus jakt.

Premiere på Scene 2 19. januar 2018

Nivå: ungdomsskole og vidaregåande

Pris for skolegruppe: 150 kr per billett. Ein fribillett til lærar per 15. elevbillett.

Antigone

av Sofokles

Er det lov å vere menneskeleg også mot dei som har handla urett? I den greske tragedien trassar Antigone overmakta og følgjer hjartet, ikkje lover og påbod.

Premiere på Hovudscenen 24. februar 2018

Nivå: vidaregåande skole

Pris for skolegruppe: 175 kr per billett. Ein fribillett til lærar per 15. elevbillett.

Kva nashornet såg

av Jens Raschke

Vi er i ein ganske vanleg dyrehage. Her bur det mange eksotiske dyr som lever eit bedageleg liv bak gjerda. Men etter at eit nashorn døyr på mystisk vis, flyttar ein bjørn inn i dyrehagen. Bjørnen begynner å stille ubehagelege spørsmål: Kven er desse merkelege skapningane som bur på den andre sida av gjerdet?

Premiere på Scene 3 15. februar 2018.

Nivå: tilrådd frå 11 år

Pris for skolegruppe: 150 kr per billett. Ein fribillett til lærar per 15. elevbillett.