DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Dette er tilbodet frå Det Norske Teatret i DKS for skoleåret 2018/19. Ta ein titt!

Det Norske Teatret har fleire framsyningar og aktivitetar i Den kulturelle skolesekken. Fleire tusen elevar på barneskole, ungdomsskole, vidaregåande skole og folkehøgskole besøker dette skoleåret teateret for å få nye eller kanskje til og med sin første teateroppleving!

Under finn du ei oversikt over framsyningar og aktivitetar vi har på programmet til DKS i år. For spørsmål om billettar og ledig kapasitet må du ta dirkete kontakt med den aktuelle DKSen. Andre spørsmål kan sendast til skole(@)detnorsketeatret.no.

Blokk til blokk

Framsyninga er ein del av det faste tilbodet i DKS Oslo for ungdomsskole og var elevans sitt eige val. Den er også del av de opne tilbodet for vidaregåande skole i Oslo, og det opne tilbodet i Akershus DKS.

The Book of Mormon

Framsyninga er ein del av det opne tilbodet til vidaregåande skole og folkehøgskole i DKS Akershus.

Møt Det Norske Teatret og HyPer i Egypt

Som ein del av det faste programmet for 6. trinn i osloskolen besøker elevane Det Norske Teatret to gonger. På det første besøket får elevane ei omvising rundt på huset og ein kreativ verkstad om hyperaktivitet og ADHD, relevant for framsyninga HyPer i Egypt. Som del 2 av Møt Det Norske Teatret kjem elevane tilbake for å sjå framsyninga HyPer i Egypt på Scene 2.